Vilka kommuner i Sverige idrottar mest?

Kommuner med många idrottare

Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, är ett statligt stöd som delas ut till idrottsföreningar baserat på antalet deltagare och antalet träningstill­fällen i ungdomsidrotten. Om man sedan tar och slår samman det totala LOK-stödet per kommun, samt delar den summa man får med det antal barn och ungdomar mellan 7-20 som är berättigade till bidrag, så får man fram ett jämförelsetal som mäter aktivitetsnivån i respektive kommun. Om det blir en hög siffra per individ, så innebär det att det är en kommun som satsat mycket på idrott för barn och unga, låga siffror betyder tvärtom. CIF kartlägger varje år detta och senaste rapporten visade att när de kartlagt Sveriges 290 kommuner, så ser vi att Sverige är uppdelat. Det är stora skillnader mellan de olika kommunerna.

Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) används som mått för aktivitetsnivån inom barn- och ungdomsidrotten. Riksidrottsförbundet har redovisat LOK-stödsstatistiken fördelat på landets 290 kommuner. Det gör att det skapas helt nya möjligheter att jämföra hur idrottsdeltagandet hos unga varierar mellan olika kommuner och regioner.

En jämförelse av kommunernas tilldelning av LOK-stöd visar på stora skillnader. Lägst belopp tillföll Ljusnarsbergs kommun i Örebro län. Totalt beviljades drygt 33 000 kronor till kommunens idrottsföreningar vilket motsvarar 51 kronor per kommuninvånare i åldern 7–20 år. Högst belopp fick Solna kommun i Stockholms län: drygt 5,9 miljoner vilket motsvarar hela 827 kronor per LOK-stödsberättigad ungdom.

Om man ser på hur det ser ut sammantaget så visar den kommunala jämförelsen att idrottsföreningarna i vissa kommuner genererat betydligt mer LOK-stöd än klubbar i andra kommuner. Detta indikerar att aktivitetsnivån i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet varierar väldigt mycket mellan landets kommuner.

Man kan se att det är tydliga demografiska och socioekonomiska skillnader. Högst stöd tillföll medelstora och socioekonomiskt välmående städer och förortskommuner i framför allt Stockholms- och Skåneregionen. Med undantag för Grums i Värmlands län, har de alla en medianinkomst över det svenska genomsnittet (248 690 kronor).

Man kan se av denna kommunstatistik att ungas deltagande i föreningsidrotten påverkas av yttre, samhälleliga faktorer såsom socioekonomi, demografi och geografiska förutsättningar.