Motion för barn och unga

Motion är viktigt

Barn och unga behöver röra på sig. De behöver rörelse och motion så att de ska må bra och för att de ska kunna utvecklas.

Dock är det så att i skolan, då får barn lära sig att man ska sitta still.

För att kunna sitta still krävs det dock att man får röra på sig tillräckligt!

Många barn behöver röra väldigt mycket på sig, för att sedan kunna sitta still och koncentrera sig.

Det är viktigt för alla att man utför en regelbunden fysisk aktivitet.

Dels för hälsans skull, men även för att barn och unga ska orka med den teoretiska undervisningen.

Genom att utföra regelbunden fysisk aktivitet under skolåren kan dessutom skapa bra vanor och bättre hälsa för resten av livet. Det är lika viktig med spontan och organiserad rörelse och aktivitet.

Om organiserad fysisk aktivitet utförs, så bör den vara lustfylld och glädjerik utan prestationskrav.

Visste du att:

  • Miljön betyder mycket för att inspirera till rörelse – naturlig miljö ökar andelen fysisk aktivitet mest
  • Ju aktivare föräldrar desto mer aktiva barn
  • Mycket fysisk aktivitet i ungdomen ger bättre syreupptagningsförmåga som vuxen
  • Fysisk aktivitet behövs för att bygga upp skelettet och sker effektivast före puberteten
  • Fysisk aktivitet som ung påverkar både den fysiska och psykiska hälsan senare i livet

Effekter av fysisk aktivitet

Att utföra fysisk aktivitet ger en mängd positiva effekter på barns hälsa. Bland annat så ökar det välbefinnandet och det ger bättre styrka och kondition.

Det minskar även risken för sjukdomar så väl som att det ökar immunförsvaret.Det ger även bättre sömn och ger mindre risk för att barnen ska bli överviktiga.

Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.

Skolbarn som är i åldern 7–18 år rekommenderas röra på sig mångsidigt och på ett åldersanpassat sätt minst 2 timmar dagligen.

De ska helst inte sitta still och om de gör det, så ska det vara i max 2 timmar per dag.

Om man sitter framför en skärm, så ska tiden begränsas till att vara två timmar per dag.

Den allra viktigaste motionen är vardagsmotionen ett barn får och inte den specifika som kanske sker ett par gånger i veckan.