Ungdomsidrott

Idrott som lek för ungdomar mindre skaderiskIdrott är ofta ett naturligt inslag i uppväxten. Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen har ett stort ansvar att se till att all verksamhet med idrott bedrivs på ett bra sätt.

Det kan vara positivt med tävling, men man ska inte sätta resultat i fokus. Det är viktigt att se till att alla får vara med.

För många barn och unga är idrott en mycket viktig del av livet.

Man räknar men att det är kring 90% av alla barn och ungdomar har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.

Idrottsrörelsen har ett mycket stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Vad detta innebär är att all idrottsverksamhet ska utgå från barnens intressen och behov. I första hand ska man sätta leken, glädjen och lusten att röra på sig.

Tävling är en naturlig del av idrott och lek, dock ska inte resultatet spela roll utan alla ska få vara med på lika villkor.

Det kommer att ske en naturlig differentiering successivt, men till en början, när barnen är mindre ska det finnas plats för alla.

Idrottsverksamhet upp till 12 års ålder kallas barnidrott och verksamhet mellan 13-25 år kallas för ungdomsidrott.

Gränsen mellan barnidrotten och ungdomsidrotten är dock inte statisk eftersom alla människor utvecklas olika.

Riksidrottsförbundet har ett par punkter de vill ska ske. Det är att öka kunskaper hos BVC-personal, förskolepersonal och grundskolepersonal att rörelse är viktigt för en bra framtida hälsa.

De vill även införa mål för kunskap och förståelse för rörelse i förskolan och grundskolans läroplaner.

De vill även att skolans idrottstimmar ökas från 500 timmar till att bli 600 timmar i grundskolan.

De vill även införa 60 minuters rörelse per dag under en skoldag, utöver idrott och gympa.

Dessutom vill de att alla skolgårdar, skollokaler och andra miljöer ute, ser till att utformas så att de inbjuder till rörelse och idrott.