Fysisk träning för barn och ungdomar

”Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.”

Hopparknä-Träning idrottsskador ungdomar och barnDetta är en av riktlinjerna som finns för barnidrotten i Idrotten Vill. Det är även en utgångspunkt hur fysisk träning bör ske för barn. Att utföra fysisk träning som ung är bra men ska göras på ett bra och skonsamt sätt. Idrotten och träningen ska anpassas utifrån barnens fysiska och psykiska utvecklingsnivå.

Det är alltså viktigare att barnen mår bra och håller sig friska än att de presterar på toppnivå!

Träningsprogram för idrottande barnen under uppväxt

Man bör se till att olika program för fysisk träning utformas på ett sätt så att de gynnar den naturliga tillväxt- och mognadsprocessen och är relaterat till den idrottsgren som utövas.

bild skador på idrottande ungdomar Att ha en för stor träningsbelastning kan vara förödande och kan leda till olika skador, så som Löparknä, hälsporre, ont i hälsenan, knäskador, muskelbristning och annat.

Den som leder träning för barn och unga bör ha goda kunskaper om fysisk träning så väl som goda kunskaper om barns utveckling.