Satsar kommunerna på det unga vill?

Pressmeddelande

Satsar kommunerna på det unga vill?
KFUM Sveriges ungdomskommunranking 2014 visar hur mycket pengar kommunerna satsar på olika områden som berör unga. För tredje året i rad är Emmaboda den kommun som satsar mest på de områden som är med i rankingen, http://ukr14.se. – Vi tror att de bästa ungdomskommunerna är de som ger unga inflytande och gör dem delaktiga i de politiska besluten, säger Anna Magnusson, ordförande för KFUM Sverige.

Läs hela pressmeddelandet

Debattartikel

Hur vet du vad unga vill?
Är du en av alla de vuxna som varje dag fattar beslut som berör unga utan att egentligen veta vad unga vill? Barnombudsmannen skrev redan 2006 i en rapport till regeringen att "Barn och unga har rätt att få säga vad de tycker och bli tagna på allvar. Därför måste vuxna beslutsfattare anstränga sig för att ta reda på deras åsikter. När barns och ungdomars röster verkligen räknas blir beslutsunderlagen bättre och kvaliteten på besluten ökar."

Läs hela debattartikeln

Frågor och svar

Vad är syftet med ungdomskommunrankingen?
Att skapa uppmärksamhet på kommunernas satsningar för unga och samtidigt öppna upp för en bredare debatt om hur kommunernas satsningar bygger på det unga vill.

Läs fler frågor och svar

Tips på mötesplatser

Tio idéer på lokala aktiviteter för att skapa möten mellan politiker och unga.
Bjud in lokala politiker till en paneldebatt där det är de unga som sitter i panelen och diskuterar kommunens satsningar.

Läs alla tipsen

Ladda ner

Här kan du ladda ner material om årets ungdomskommunranking som du fritt får dela vidare eller använda vid presentationer:

Infographic